Tematică expoziție

IEAS 2018

AUTOMATIZĂRI

 • Achiziții de date
 • Echipamente de control
 • Indicatoare de panou
 • Regulatoare
 • Sisteme și echipamente
 • Ingineria controlului instalațiilor
 • Arhitecturi și sisteme de operare
 • Componente de sisteme mecatronice
 • Metodologia dezvoltării și mecatronicii
 • Asigurare și certificare de calitate PPS, ERP, MES în automatizare
 • Perspectivele standardizării internaționale
 • Soluții de automatizări pentru tehnologii continue, discrete, de grup
 • Soluții integrate pentru industrializarea execuției (MES) și optimizarea proceselor
 • Analizoare de proces și sisteme de analiză
 • Sisteme în buclă închisă și in buclă deschisă
 • Interfețe om-mașină
 • Computere industriale, sisteme de computere PC-uri și sisteme de stocare
 • Sisteme software (firmware, sisteme de operare și timp de lucru, compilatoare, linkere, programe de editare, programe de încărcare)
 • Echipamente și instalații electrice
 • Automate programabile, calculatoare industriale, interfețe operator
 • Senzori, comenzi numerice
 • Integrarea sistemelor
 • Software Sisteme de monitorizare, de securitate și SCADA
 • Sisteme de comunicații
 • Sisteme pentru managementul informației
 • Sisteme și echipamente de diagnostic
 • Alte sisteme de monitorizare (supraveghere) și control pentru industrie, accesorii pentru sisteme
 • Automatizare electro-electronică
 • Centre de control pentru memorie programabilă
 • Inginerie și consultații pentru echipamente și instalații electrice

ECHIPAMENTE ELECTRICE

 • Componente electrice
 • Instalații electrice
 • Mașini electrice
 • Rezistențe electrice
 • Tablouri electrice
 • Acționări electrice / Actuatori

ILUMINAT

 • Iluminare de interior, exterior și de efect
 • Surse de lumină
 • Lumini de urgență și siguranță, semnale luminoase
 • Accesorii și componente pentru iluminare
 • Iluminat industrial

PRODUCȚIE, TRANSPORT ȘI DISTRIBUȚIE

 • Generarea, transportul, distribuția și comercializarea
 • Sisteme de producție, comandă, control
 • Conductori
 • Contactori
 • Rețele electrice de joasă, medie și înaltă tensiune
 • Cabluri electrice, rame, clipsuri, întrerupătoare, comutatoare, startere, canale cabluri
 • Branșamente subterane și aeriene, accesorii
 • Izolatori benzi izolatoare electrice, izolatoare electrice din sticlă calită pentru medie și înaltă tensiune
 • Operare sistem transport
 • Distribuție
 • Echipament de distribuție
 • Aparataje pentru distribuția electrică

TRANSFORMATOARE

 • Transformatoare de distribuție medie tensiune
 • Transformatoare, convertizoare, redresoare
 • Posturi de transformare
 • Convertoare de frecvență și redresoare comandate pentru reglare turație motoare
 • Variatoare de tensiune
 • Invertoare statice
 • Încărcătoare
 • Stabilizatoare

ELECTRONICĂ INDUSTRIALĂ

 • Automatizare și control
 • Sisteme de comandă și reglaj
 • Sisteme de distribuție, contol
 • Convertoare de semnal, buffere
 • Comunicații de date
 • Sisteme transmisii date
 • Transmisii prin fibră optică / accesorii
 • Sisteme industriale de afișaj
 • Computere industriale și PLC-uri
 • Sisteme de forță
 • Servo-mecanisme
 • Tehnologie de măsură și control
 • Instrumente pentru măsurarea parametrilor electrici
 • Convertoare semnal / transmițătoare
 • Instrumente de analiză a proceselor
 • Sisteme de înregistrare / colectare a datelor
 • Măsurători industrial / instrumente mobile
 • Relee industriale
 • Echipamente de testare / diagnoză
 • Sisteme de măsură computerizate / software
 • Soluții de electroalimentare
 • Instrumente de laborator
 • Componente electronice / tehnologii
 • Semiconductori
 • Circuite integrate
 • Tuburi vacuum / raze X și catodice
 • Componente electronice pasive
 • Componente electromecanice
 • Cabluri și accesorii
 • Cablaje
 • Carcase / tablouri / console
 • Proiectare

MOTOARE ȘI GENERATOARE ELECTRICE

 • Motoare și variatoare c.c. c.a.
 • Aparataj pentru comandă și protecție motoare
 • Servomotoare, servovariatoare
 • Bobinaj
 • Generatoare electrice
 • Grupuri electrogene

ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE

 • Aparataj electric de protecție și distribuție electrică
 • Unelte și echipamente de siguranță
 • Scule electrice pentru electronică și electrotehnică
 • Protecții la supratensiuni
 • Protecții motoare

DISPOZITIVE DE CONTROL, MĂSURĂ, TESTARE ȘI REGLARE

 • Controlere electrice și electronice
 • Timere și programatoare secvențiale
 • Controlere hidraulice
 • Controlere electrice și electronice în buclă simplă și sisteme de control
 • Contoare electrice și de energie electrică, ampermetre, voltmetre, wattmetre, AC&DC metre, indicatoare mobile
 • Analizoare de proces, de conductivitate, spectrale și cu infraroșu
 • Analizoare logice și de rețea
 • Aparate de măsură prize împământate
 • Blocuri de măsură trifazice
 • Osciloscoape, multimetre și generatoare de semnal
 • Instrumente de monitorizare a poluării aerului și apei
 • Instrumente de măsurare a nivelului radiațiilor și nivelul zgomotului
 • Cutii de distribuție, cutii de joncțiune și echipamente auxiliare
 • Echipamente și sisteme pentru validarea și documentarea asigurării calității
 • Echipamente de testare pentru: materiale electrice și dielectrice, componente, module și sisteme electrice și electronice, compatibilitate electromagnetică (EMC), mașini electrice, transformatoare și alte echipamente, instrumente de măsură, senzori, controlere și alte unități și sisteme