Tematică expoziție

IEAS 2019

AUTOMATIZĂRI

 • Achiziții de date
 • Echipamente de control
 • Indicatoare de panou
 • Regulatoare
 • Sisteme și echipamente
 • Ingineria controlului instalațiilor
 • Arhitecturi și sisteme de operare
 • Componente de sisteme mecatronice
 • Metodologia dezvoltării și mecatronicii
 • Asigurare și certificare de calitate PPS, ERP, MES în automatizare
 • Perspectivele standardizării internaționale
 • Soluții de automatizări pentru tehnologii continue, discrete, de grup
 • Soluții integrate pentru industrializarea execuției (MES) și optimizarea proceselor
 • Analizoare de proces și sisteme de analiză
 • Sisteme în buclă închisă și in buclă deschisă
 • Interfețe om-mașină
 • Computere industriale, sisteme de computere PC-uri și sisteme de stocare
 • Sisteme software (firmware, sisteme de operare și timp de lucru, compilatoare, linkere, programe de editare, programe de încărcare)
 • Echipamente și instalații electrice
 • Automate programabile, calculatoare industriale, interfețe operator
 • Senzori, comenzi numerice
 • Integrarea sistemelor
 • Software Sisteme de monitorizare, de securitate și SCADA
 • Sisteme de comunicații
 • Sisteme pentru managementul informației
 • Sisteme și echipamente de diagnostic
 • Alte sisteme de monitorizare (supraveghere) și control pentru industrie, accesorii pentru sisteme
 • Automatizare electro-electronică
 • Centre de control pentru memorie programabilă
 • Inginerie și consultații pentru echipamente și instalații electrice

ECHIPAMENTE ELECTRICE

 • Componente electrice
 • Instalații electrice
 • Mașini electrice
 • Rezistențe electrice
 • Tablouri electrice
 • Acționări electrice / Actuatori

ILUMINAT

 • Iluminare de interior, exterior și de efect
 • Surse de lumină
 • Lumini de urgență și siguranță, semnale luminoase
 • Accesorii și componente pentru iluminare
 • Iluminat industrial

PRODUCȚIE, TRANSPORT ȘI DISTRIBUȚIE

 • Generarea, transportul, distribuția și comercializarea
 • Sisteme de producție, comandă, control
 • Conductori
 • Contactori
 • Rețele electrice de joasă, medie și înaltă tensiune
 • Cabluri electrice, rame, clipsuri, întrerupătoare, comutatoare, startere, canale cabluri
 • Branșamente subterane și aeriene, accesorii
 • Izolatori benzi izolatoare electrice, izolatoare electrice din sticlă calită pentru medie și înaltă tensiune
 • Operare sistem transport
 • Distribuție
 • Echipament de distribuție
 • Aparataje pentru distribuția electrică

TRANSFORMATOARE

 • Transformatoare de distribuție medie tensiune
 • Transformatoare, convertizoare, redresoare
 • Posturi de transformare
 • Convertoare de frecvență și redresoare comandate pentru reglare turație motoare
 • Variatoare de tensiune
 • Invertoare statice
 • Încărcătoare
 • Stabilizatoare

ENERGIE

 • Energie regenerabilă
 • Electricitate
 • Energie mecanică
 • Energie chimică
 • Energie nucleară
 • Energie termală
 • Energie hidraulică
 • Energie eoliană
 • Energie solară
 • Energie radiantă
 • Eficiența energetică

SMART CITY

 • Economie inteligentă
 • Mobilitate inteligentă
 • Mediu inteligent
 • Oameni inteligenți
 • Guvernare inteligentă
 • Clădiri inteligente
 • Viață inteligentă
 • Transport inteligent
 • Energie inteligentă
 • Comunicații inteligente
 • Rețele inteligente
 • Un centru digital auto-conștient
 • Conștientizarea în domeniul mediului (adică schimbarea condițiilor meteorologice, modificările definite de om)
 • Iluminare inteligentă
 • Controale inteligente pentru clădiri
 • Iluminare LED
 • Panouri solare
 • Tehnologia celulelor de combustibil
 • Încărcarea wireless a autovehiculelor
 • NFC (comunicare în câmp apropiat)
 • Recunoaștere facială
 • Senzori de transport
 • Turbine eoliene
 • Semiconductori cu putere redusă
 • Transport integrat
 • Un mediu conectat, cu auto-conștientizare care include dar nu se limitează, la: schimbări de vreme, controlul traficului, strategii de crowdsourcing, alerte medicale, etc.

ELECTRONICĂ INDUSTRIALĂ

 • Automatizare și control
 • Sisteme de comandă și reglaj
 • Sisteme de distribuție, contol
 • Convertoare de semnal, buffere
 • Comunicații de date
 • Sisteme transmisii date
 • Transmisii prin fibră optică / accesorii
 • Sisteme industriale de afișaj
 • Computere industriale și PLC-uri
 • Sisteme de forță
 • Servo-mecanisme
 • Tehnologie de măsură și control
 • Instrumente pentru măsurarea parametrilor electrici
 • Convertoare semnal / transmițătoare
 • Instrumente de analiză a proceselor
 • Sisteme de înregistrare / colectare a datelor
 • Măsurători industrial / instrumente mobile
 • Relee industriale
 • Echipamente de testare / diagnoză
 • Sisteme de măsură computerizate / software
 • Soluții de electroalimentare
 • Instrumente de laborator
 • Componente electronice / tehnologii
 • Semiconductori
 • Circuite integrate
 • Tuburi vacuum / raze X și catodice
 • Componente electronice pasive
 • Componente electromecanice
 • Cabluri și accesorii
 • Cablaje
 • Carcase / tablouri / console
 • Proiectare

MOTOARE ȘI GENERATOARE ELECTRICE

 • Motoare și variatoare c.c. c.a.
 • Aparataj pentru comandă și protecție motoare
 • Servomotoare, servovariatoare
 • Bobinaj
 • Generatoare electrice
 • Grupuri electrogene

ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE

 • Aparataj electric de protecție și distribuție electrică
 • Unelte și echipamente de siguranță
 • Scule electrice pentru electronică și electrotehnică
 • Protecții la supratensiuni
 • Protecții motoare

DISPOZITIVE DE CONTROL, MĂSURĂ, TESTARE ȘI REGLARE

 • Controlere electrice și electronice
 • Timere și programatoare secvențiale
 • Controlere hidraulice
 • Controlere electrice și electronice în buclă simplă și sisteme de control
 • Contoare electrice și de energie electrică, ampermetre, voltmetre, wattmetre, AC&DC metre, indicatoare mobile
 • Analizoare de proces, de conductivitate, spectrale și cu infraroșu
 • Analizoare logice și de rețea
 • Aparate de măsură prize împământate
 • Blocuri de măsură trifazice
 • Osciloscoape, multimetre și generatoare de semnal
 • Instrumente de monitorizare a poluării aerului și apei
 • Instrumente de măsurare a nivelului radiațiilor și nivelul zgomotului
 • Cutii de distribuție, cutii de joncțiune și echipamente auxiliare
 • Echipamente și sisteme pentru validarea și documentarea asigurării calității
 • Echipamente de testare pentru: materiale electrice și dielectrice, componente, module și sisteme electrice și electronice, compatibilitate electromagnetică (EMC), mașini electrice, transformatoare și alte echipamente, instrumente de măsură, senzori, controlere și alte unități și sisteme

IoT – INTERNET OF THINGS

 • Dispozitive care detectează prezența, lumina, umiditatea, fumul, măsoară temperatura ambientală
 • Becuri inteligente
 • Sisteme integrate
 • Audituri de securitate a datelor
 • Platforme de dezvoltare
 • Aplicații industriale IoT pentru producție
 • Transport și alimentare cu energie
 • Kituri roboți
 • Senzori
 • Mecanică
 • GPS
 • LCD
 • Wifi
 • Surse de putere
 • Adaptoare și convertoare
 • Componente
 • Drone
 • Aplicații de monitorizare a proceselor pentru sistemele centralizate de încălzire
 • Module programabile la distanță
 • Accesorii și instrumente
 • Senzori meteorologici
 • Senzori pentru măsurarea nivelului de poluare
 • Sisteme de monitorizare a temperaturii și umidității
 • Dispozitive medicale
 • Vehicule

SOFTWARE

 • ERP – Planificarea resurselor pentru întreprinderi
 • CRM – gestionarea relațiilor cu clienții
 • Sistem de management al bazelor de date
 • Automatizări
 • Software pentru imprimarea suporturilor media (CD-uri, DVD-uri)
 • Motoare de jocuri
 • Software engineering
 • IDE – Integrated Development Environment
 • Multimedia
 • PLC
 • DCS
 • HMI
 • SCADA
 • Soluții de software industrial
 • Rețeaua Wonderware