Premii și competiții

Ediția 2017

DK EXPO, organizator și sponsor al concursului Premiile Studențești pentru Inovare Tehnică, a anunţat câştigătorii în cardul Galei de premiere care a avut loc în prima zi a expoziției IEAS 2017, în sala I.C. Brătianu de la Palatul Parlamentului. Concursul a inclus două secțiuni: Start Up și Inovare Tehnică. Au fost acordate premiile I, II și III la fiecare secțiune, precum și mențiuni.

Proiectele câștigătoare și premiile acordate la secțiunea Inovare Tehnică au fost următoarele:

Premiul I a fost acordat proiectului “Design and control of an embedded mobile microrobotic system for education”, realizat de echipa formată din: mst. Nicolae Gabriel Rădulescu, drd. Ioan Alin Bucurică, drd. Ion Valentin Gurgu, dr. Ioana Daniela Dulamă, conf. Ioan Alexandru Ivan, conf. Florin Dragomir, de la Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației, Universitatea Valahia.

Premiul II a fost câștigat de proiectul “HiveBOT – platforma pentru studiul grupurilor de roboți mobile”. Echipa care a realizat proiectul a fost alcătuită din: absolvenți master ing. Philip Coandă și ing. Ilie Marius, coordonator lect. Victor Constantin, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Universitatea Politehnica București.

Premul III a fost obținut tot de către un proiect al Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică a Universității Politehnica București, “3D printed line follower robot controlled by android image processing application”, realizat de absolventul master ing. Severin Andrei.

Proiectele câștigătoare și premiile acordate la secțiunea Start Up au fost următoarele:

Premiul I a fost acordat proiectului “Magnetic levitation system to reduce mechanical vibration, realizat de stud. Rădulescu Nicolae Gabriel, Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației, Universitatea Valahia din Târgoviște.

Premiul II a fost câștigat de proiectul “Detecting victims after earthquake device, realizat de echipa formata dinstud. Andreea Oprea, stud. Năstăsoiu Florina, de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnica București.

Premul III a fost obținut de un proiect al Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Universitatea Politehnica București, “Efficiency improvement of a trigeneration power plant through heat recovery from exhaust gas by means of an Organic Rankine Cycle system. Echipa  care a contribuit la realizarea proiectului a fost formată din: mst. Mîinescu Victor și coordonatorii conf. Valentin Apostol și conf. Horațiu Pop.

Organizatorul DK Expo a sponsorizat cele două premii I, în valoare de 1.500 Euro fiecare.

Premiile II și III la fiecare secțiune, au fost sponsorizate de compania Ronexprim si au constat in echipamente Fluke 117, Keysight U1194A, Keysight U1231A si Amprobe 34XR.

CONCURS „PREMIILE STUDENȚESTI PENTRU INOVARE TEHNICĂ” – EDIȚIA 2017