POLITICĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal („Politica de Prelucrare a Datelor”) se referă la modalitatea în care colectăm, folosim și transmitem datele cu caracter personal obținute prin intermediul website-ului www.ieas.ro, precum și cu privire la orice alte date cu caracter personal pe care le obținem cu ocazia diverselor evenimente organizate de compania DK Expo SRL, la care decideți să participați.

Noi, DK Expo SRL (“DK Expo”), apreciem decizia dvs. de a beneficia de serviciile noastre și astfel recunoaștem importanța datelor dvs. cu caracter personal și ne angajăm să protejăm confidențialitatea și securitatea acestora.

Prezenta Politică descrie modalitățile în care noi, DK Expo prelucrăm datele cu caracter personal prin intermediul:

 • Website-ului ieas.ro administrat de DK Expo, prin intermediul căruia accesați prezenta Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Newsletter-elor în format HTML pe care vi le transmitem, care conțin un link pentru dezabonare și prin intermediul diverselor comunicări pe care le avem cu dvs. sau
 • Când decideți să participați ca expozant sau vizitator la expoziția International Electric & Automation Show – („IEAS”), organizată anual

Vă informăm prin această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal, referitor la:

 1. CINE SUNTEM?
 2. CE DATE PRELUCRĂM DESPRE DVS.?
 3. ÎN CE MOD COLECTĂM ȘI PRELUCRĂM DATELE DVS.?
 4. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS.?
 5. LUAREA DECIZIILOR ÎN MOD AUTOMAT ȘI CREAREA DE PROFILURI ÎN MOD AUTOMAT
 6. CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.?
 7. DACĂ ȘI CÂND TRANSFERĂM DATELE DVS. ÎN AFARA SPAȚIULUI UNIUNII EUROPENE SAU SEE?
 8. CE MĂSURI DE SECURITATE ASIGURĂM PENTRU PROTECȚIA DATELOR DVS.?
 9. CARE SUNT DREPTURILE DVS. CU PRIVIRE LA DATELE PE CARE LE PRELUCRĂM?

 

1. CINE SUNTEM?

DK Expo SRL, cu sediul în București, strada Argentina nr. 37, parter, apartamentul 2, camera 1, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/1099/2000, CUI 126745537 („DK Expo”) este persoană juridică română care are ca obiect pricipal de activitate organizarea de târguri și expoziții. DK Expo este operatorul datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, noi, DK Expo împreună cu sponsorii noștri suntem operatorii datelor dvs. în cazul în care decideți să participați la unul dintre concursurile pe care le organizăm în cadrul IEAS.

Ne puteți contacta oricând la:

Adresă: DK EXPO SRL, Strada Slt. Virgil Stoianovici nr. 4, etaj 2, ap. 3, Sector 1, București, 011922

Nr. telefon: +40 21 231 27 36

Fax: +40 21 231 91 84

E-mail: office@dk-expo.ro

Pentru orice întrebări sau nelămuriri legate de prezenta Politică, de modul în care prelucrăm datele dvs. personale ne puteți contacta la adresa de e-mail dedicată: dataprotection@dk-expo.ro sau ne puteți transmite o solicitare prin curier/poștă la adresa de contact menționată mai sus.

 

2. CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM DESPRE DVS.?

Prelucrare datelor cu caracter personal” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea, distrugerea sau arhivarea.

Politica noastră este aceea de a colecta doar datele personale care ne sunt necesare pentru a vă oferi cea mai bună experiență prin accesarea website-ului ieas.ro sau în cazul în care doriți să participați la IEAS sau la unul dintre concursurile organizate de DK Expo.

Astfel, colectăm și prelucrăm mai multe categorii de date:

 • Prin intermediul cărora vă putem identifica (de exemplu, fără a se limita la: nume, prenume, email, telefon)
 • Care sunt despre dvs. dar care în mod individual nu vă pot identifica (de exemplu, fără a se limita la: funcția, numele angajatorului și datele acestuia de contact, identificatorii online, identificatorii cookie)
 • Care sunt combinate cu date ale altor utilizatori ai website-ului ieas.ro și / sau ai serviciilor noastre (statistici despre utilizarea website-ului, servicii)

În mod specific, ca regulă, colectăm în conformitate cu prevederile legale în vigoare următoarele date despre dvs:

 • Dacă decideți să participați ca expozant, colectăm o serie de date din partea dvs. la momentul semnării formularului de adeziune și contractului, respectiv:
  • numele și prenumele reprezentantului legal
  • datele de contact ale persoanei care va ține legătura cu noi pentru executarea contractului astfel încheiat, respectiv emailul persoanei de contact.
 • Dacă decideți să vă înregistrați ca vizitator, ne furnizați o serie de date cu caracter personal, respectiv nume și prenume, adresă de email, număr de telefon, compania pentru care lucrați și funcția în cadrul acesteia. De asemenea, în funcție de opțiunea fiecăruia, ne puteți furniza prin sistemul de înregistrare, informații despre interesele dvs. profesionale
 • Tot în calitate de vizitator, putem, cu acordul dvs., să scanăm badge-urile personalizate oferite de noi la înregistrarea în expoziție.
 • Dacă decideți în mod voluntar să vă abonați la newsletter-ul nostru ne furnizați adresa de email.
 • De asemenea, dacă sunteți de acord să primiți informații comerciale cu privire la IEAS 2018 și la edițiile viitoare ale evenimentului, ne furnizați numărul de telefon și adresa de email.
 • Dacă decideți să participați la concursurile organizate de noi, ne furnizați datele dvs. de contact (nume și prenume, adresă de email și telefon și, în măsura în care veți fi declarat câștigător, vă vom solicita datele necesare pentru a încheia contractul de sponsorizare cu sponsorul concursului și pentru ca sponsorul nostru să își îndeplinească obligațiile legale ce îi incumbă, respectiv nume și prenume, adresă de domiciliu precum și codul numeric personal).
 • Putem colecta și următoarele date care pot fi calificate ca și date cu caracter personal la momentul accesării website-ului nostru: identificatorul online sau identificatorii cookie.

 

3. ÎN CE MOD COLECTĂM ȘI PRELUCRĂM DATELE DVS.?

Prelucrăm datele dvs. cu scopul de a înțelege necesitățile dvs. și pentru a vă oferi astfel servicii mai bune. Astfel, datele solicitate și prelucrate în scopurile prevăzute în tabelul de mai jos sunt necesare în vederea: înregistrării ca vizitator la expoziția IEAS, executării contractului încheiat cu dvs. ca expozant, participării dvs. la concursul organizat de noi, sau pentru respectarea unei obligații legale ce ne incumbă, astfel că refuzul dvs. de a ne transmite aceste date, poate determina imposibilitatea procesării înregistrării ca vizitator, încheierii unei relații contractuale pentru serviciile oferite de noi sau imposibilitatea participării la concursul organizat în cadrul IEAS.

În situația în care vă veți opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal (scanarea badge-ului personalizat) în scopul obținerii de statistici centralizate despre vizitatorii înscriși, show-up rate, ora de sosire / plecare, număr de vizite, scanări expozanți la standuri, scanări la sălile de prezentare și în alte puncte din eveniment, nu va fi afectat în nici un fel accesul dvs. ca vizitator la expoziție.

 

Nr. crt. În ce scop colectăm și prelucrăm datele dvs.? Ce date colectăm și în ce mod le prelucrăm? Care este temeiul juridic al prelucrării datelor?
  Date pe care ni le furnizati direct
A. Înregistrarea dvs. ca vizitator (online sau direct la expoziție, prin completarea formularului de înregistrare disponibil pe website)

 

 

 

Putem onora o cerere de înregistrare doar dacă ne furnizați următoarele date:

 • Nume și prenume
 • Adresă de email
 • Număr telefon
 • Funcția pe care o dețineți la data înregistrării
 • Sectorul de activitate al copmaniei angajatoare
 • Website-ul companiei pentru care lucrați
 • Țara din care proveniți

În măsura în care ne furnizați Datele în mod voluntar, colectăm la momentul înregistrării online:

 • Domeniile dvs. de interes profesional
 • Domeniile dvs. de interes în cadrul IEAS

Aceste date vor fi folosite pentru a realiza statistici de vizitare pe categorii de domenii de activitate sau nivel ierarhic, statistici care vor fi anonime (nu vor conține date personale ale vizitatorilor).

Executarea cererii dumneavoastră de înregistrare / Executarea contractului

Îndeplinirea responsabilităților/ activităților noastre în perioada de executare a contractului 

 

 

 

Interesul nostru legitim

Îmbunătățirea serviciilor oferite prin furnizarea acestora adaptat la cerințele / interesele dvs.

B. Abonarea dvs. pentru primirea prin email / sms de informații comerciale cu privire la serviciile oferite Dacă decideți să vă abonați la newsletter-ul nostru prin orice metodă, noi vom prelucra următoarele date:

 • Adresă de email
 • Număr telefon

cu scopul de a vă transmite ultimele noutăți cu privire la IEAS 2018 sau la edițiile viitoare ale evenimentului.

Vă puteți oricând retrage consimțământul pentru primire de comunicări comerciale prin accesarea link-ului de dezabonare existent în mesajele transmise.

Interesul nostru legitim

În scopul îmbunătățirii serviciilor oferite

C. Înregistrarea dvs. ca expozant Dacă decideți să participați ca expozant, colectăm o serie de date la momentul semnării contractului, respectiv:

 • Numele și prenumele reprezentantului legal
 • Emailul persoanei care va ține legătura cu noi pentru executarea contractului astfel încheiat
Executarea contractului

Îndeplinirea responsabilităților / activităților noastre în perioada de executare a contractului

D. Realizarea de statistici cu privire la expoziție Doar cu consimțământul dvs. vom proceda la scanarea badge-ului personalizat pe care îl veți primi la accesul în expoziție, cu scopul realizării de statistici centralizate despre vizitatorii înscriși, show-up rate, ora de sosire / plecare, număr de vizite, scanări expozanți la standuri, scanări la sălile de conferințe / workshop-uri și în alte puncte ale evenimentului.

Informațiile obținute prin scanarea badge-urilor vor fi folosite în scopurile mai sus menționate și nu vor face obiectul unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

Interesul nostru legitim

Îmbunătățirea Serviciilor oferite prin furnizarea acestora adaptat la cerințele / interesele dvs.

E. Organizarea și desfășurarea de concursuri / Acordarea premiilor câștigătorilor

 

 

 

Putem onora o cerere de înscriere la concurs doar dacă ne furnizați următoarele date:

 • Nume și prenume
 • Adresă de email
 • Număr de telefon

Numărul dvs. de telefon precum și adresa de email vor fi prelucrate în cazul în care vor fi necesare clarificări cu privire la eventualele nelămuriri legate de înscriere și pentru a anunța câștigătorii concursului.

De asemenea, numele și prenumele dvs. vor fi prelucrate în scopul anunțării câștigătorilor concursului.

 

Vom colecta și prelucra adresa de domiciliu a participanților (în cazul în care participa individual la concurs) sau, după caz, a liderilor de echipă, declarați câștigători pentru a le transmite către sponsorul concursurilor în scopul încheierii contractelor de sponsorizare. Vom colecta și prelucra și detaliile conturilor bancare ale acestora în scopul transferării de către sponsor a contravalorii premiilor câștigate.

Executarea cererii dumneavoastră de înscriere la concurs

 

 

Interesul nostru legitim

Desfășurarea concursului în condiții optime

 

 

Executarea contractului  

F. Promovarea concursurilor organizate de noi împreună cu sponsorii noștri Pentru a aduce la cunoștință sponsorizările efectuate în cadrul concursurilor organizate de noi, atât noi cât și sponsorii vom prelucra imaginea dvs. și / sau vom publica fotografii / materiale video de la acordarea premiilor, ce constituie un eveniment public, pe website-ul www.ieas.ro și website-urile sponsorilor precum și pe conturile acestora pe diverse rețele de socializare.

 

De asemenea, în măsura în care vom opta, noi și / sau sponsorii vom putea efectua fotografii cu câștigătorii și vom putea solicita participarea câștigătorilor la interviuri, prezentări profesionale şi personale, materiale video în scopul promovării sponsorizărilor acordate.

Interesul nostru legitim al și al sponsorilor

Aducerea la cunoștința publicului a sponsorizărilor

 

Consimțământul persoanei vizate

G. Raportarea către autoritățile publice Vom colecta și prelucra numele și prenumele dvs., adresa de domiciliu precum și codul numeric personal (în cazul în care participa individual la concurs) sau, după caz, al liderilor de echipă declarați câștigători, pentru a transmite aceste date către sponsorii concursurilor, în scopul raportării sponsorizării la autoritățile publice precum și pentru pregătirea documentelor contabile prevăzute de legislația în vigoare. Îndeplinirea unor obligații legale ale sponsorilor
  Date pe care le colectăm automat
H. Mentenanța și securizarea website-ului

 

Utilizăm următorii identificatori online pentru mentenanța și securizarea website-ului:

 • Adresa IP
 • Adresa MAC
 • Browser-ul de internet pe care îl utilizați și  versiunea sistemului de operare al dispozitivului cu care vă conectați
 • Date de protocol HHTP / HTTPS

Mai exact, prelucrăm datele tale pentru:

 • a asigura buna funcționare a website-ului
 • securitatea website-ului și a vă asigura că vă protejăm împotriva fraudei sau a oricărei breșe de securitate IT în ceea ce privește website-ul
 • identificarea și remedierea defecțiunilor care împiedică utilizarea website-ului www.ieas.ro
Interes legitim

Implementarea și menținerea măsurilor de securitate a website-ului

 

I. Cookie-uri În afară de Google Analytics, website-ul ieas.ro mai are:

 • două cookie-uri ce expiră la o zi de la creare, ce conțin limba selectată (implicit este limba setată în browser)
 • un cookie de sesiune folosit de modulul multi-language WPML, folosit de website pentru a schimba limba în care e vizualizat website-ul

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați Politica de utilizare cookie-uri http://www.ieas.ro/politica-de-utilizare-cookies/

Interes legitim

Pentru a asigura funcționarea în bune condiții a website-ului nostru

J. Apărarea drepturilor în justiție

 

Atunci când ne apărăm drepturile în justiție pentru recuperarea unor sume datorate, sau când ne protejăm interesele împotriva unor pretenții / reclamații nejustificate, vom prelucra datele dvs. necesare formulării unor întâmpinări, concluzii scrise, cereri și documente specifice. Interes legitim

Exercitarea oricăror apărări / drepturi în fața instanțelor de judecată, sau autorităților sau instituțiilor publice / de control

K. Audit și raportări

 

Dacă e cazul, prelucrăm datele dvs. pentru depunerea declarațiilor fiscale și contabile la autoritățile fiscale.

 

Cerințe prevederi legale

Pentru conformarea cu obligațiile legale impuse de prevederile legale aplicabile în materie fiscală și contabilă

L. Proceduri și / sau investigații ale autorităților și / sau organelor judiciare În cazul unor solicitări transmise de autorități sau instituții în cadrul unor proceduri / investigații formale ori a altor demersuri prevăzute de lege, vom furniza în mod excepțional și conform legii exclusiv datele dvs. solicitate în mod expres de aceste autorități sau instituții. Îndeplinirea unei obligații legale

Pentru conformarea cu obligațiile legale specifice impuse de prevederile legale referitoare la, ca de exemplu, fără a se limita la: protecția împotriva fraudei, spălării banilor și terorismului

În cazul în care vom decide să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în alte scopuri, vi se va transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimați consimţământul expres, în mod liber, în condițiile prevăzute în Regulamentul General privind protecția datelor, alineatul 1, litera a).

 

4. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS.?

Stocăm datele personale pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate conform prezentei Politici, sau, după caz, conform legislației privind arhivarea, pentru perioada permisă sau impusă de prevederile legale. De exemplu, vom putea stoca datele dvs. dacă este în mod rezonabil necesar să respectăm orice obligație legală, soluționa orice dispută sau litigiu, sau necesar pentru a pune în aplicare prezenta Politică și pentru a preveni frauda sau abuzul.

Pentru a determina perioada adecvată pentru stocarea datelor pe care le colectăm de la dvs. ținem cont de cantitatea, natura și sensibilitatea datelor personale, potențialul risc de vătămare rezultat din prelucrarea neautorizată sau dezvăluirea datelor, scopurile pentru care prelucrăm datele personale și dacă putem atinge aceste scopuri prin alte mijloace, precum și cerințele legale aplicabile care ne pot impune stocarea pentru o anumită perioadă (de exemplu: perioadele prescrise de lege pentru apărarea drepturilor noastre în justiție, perioadele prescrise de legislația în domeniul contabilității)

În cazul în care ne-ați oferit consimțământul la prelucrarea datelor, evidențiate în tabelul de mai sus, vom prelucra datele dvs. cu privire la respectivul scop până când vă retrageți consimțământul privind prelucrarea în scopul respectiv, cu excepția cazului în care suntem obligați să menținem aceste date pentru o perioadă mai lungă potrivit legii, pentru raportări la autoritățile publice sau pentru a ne apăra drepturile în justiție.

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar noi nu mai avem motive legale sau legitime de a vă prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile interne, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

 

5. LUAREA DECIZIILOR ȘI CREAREA DE PROFILURI ÎN MOD AUTOMAT

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta Politică nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

 

6. CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.?

Scopul nostru este acela de a vă oferi cea mai bună experiență când ne vizitați la expoziție sau decideți să deveniți expozant și, pentru a face acest lucru, comunicăm datele dvs. către angajații noștri cu acces la datele dvs. cât și partenerilor noștri pe care i-am selecționat cu mare încredere și cărora le vom comunica doar datele necesare pentru activitățile specifice pe care le încredințăm.

Atunci când externalizăm anumite activități către partenerii noștri depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne verifica în prealabil dacă aceștia asigură protecția datelor dvs. prin măsuri stricte de securitate a datelor și încheiem cu fiecare, contracte de prelucrare a datelor. Astfel, datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi, sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop.

Transmiterea datelor către autorități și instituţii publice sau organe judiciare

Putem transmite unele dintre datele dvs. personale autorităților sau instituțiilor publice competente, atunci când ne impune legea (de ex. investigarea fraudelor, prevenirea spălării banilor, depunerea declarațiilor, situațiilor financiare la autoritățile fiscale, etc.), sau putem transmite aceste date către instanțele judiciare atunci când ne apărăm în justiție, sau în fața altor autorități publice.

 

7. DACĂ ȘI CÂND TRANSFERĂM DATELE DVS. ÎN AFARA SPAȚIULUI UNIUNII EUROPENE SAU SEE?

Ca regula, datele dvs. nu sunt stocate sau transferate într-o țară situată în afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European („SEE”).

Totuși, unele date pot fi transferate către partenerii noștri care ne ajută să vă furnizăm cele mai bune servicii și sunt situați în afara spațiului Uniunii Europene. Însă, cu fiecare dintre acești parteneri am depus și vom depune eforturi rezonabile pentru a ne asigura că există măsuri adecvate de protecție a datelor care respectă legislația specifică națională și UE. Astfel, ne asigurăm că astfel de transferuri respectă prevederile legislației europene cu privire la protecția datelor, fie prin implementarea unor Clauze Contractuale Standard aprobate de către Comisia Europeană, fie prin implementarea unui transfer către o entitate care deține certificarea Privacy Shield (Scutul de Confidențialitate UE-SUA) în cazul unui transfer realizat către SUA sau prin alte modalități prevăzute de dispozițiile legale aplicabile.

 

8. CE MĂSURI DE SECURITATE ASIGURĂM PENTRU PROTECȚIA DATELOR DVS.?

Măsurile tehnice și organizatorice necesare au fost implementate pentru a asigura un nivel adecvat de siguranță pentru colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor în siguranță, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, sau distrugerii, pierderii sau alterării datelor. Asemenea măsuri includ, fără a se limita la: acces restricționat la sistemele fizice și la sistemele IT, obligații de confidențialitate.

În plus, depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura (inclusiv prin contractele încheiate cu aceștia) că și parteneri noștri de încredere gestionează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrarea datelor pe care le împărtășim cu aceștia.

În cazul în care va exista o breșă de securitate care implică datele dvs., vom face toate notificările necesare prevăzute de prevederile legale în vigoare.

 

9. CARE SUNT DREPTURILE DVS. CU PRIVIRE LA DATELE PE CARE LE PRELUCRĂM?

În contextul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, aveți următoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate
 2. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat)
 3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării
 4. Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare
 5. Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor
 6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri
 7. Dreptul la portabilitatea datelor
 8. Dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP) situată în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon +40.318.059.211 / +40.318.059.212, email anspdcp@dataprotection.ro și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să adresați o solicitare în scris, datată și semnată la adresa menționată la început sau prin e-mail la dataprotection@dk-expo.ro.

 

Indiferent de tipul solicitării privind exercitarea unui drept conform celor de mai sus, vă vom răspunde la solicitare în cel mult 1 (o) lună, exceptând situația în care avem nevoie de o durată mai extinsă pentru a vă răspunde (maxim 3 (trei) luni de la primirea solicitării), ținându-se seama de complexitatea și numărul solicitărilor primite. Vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea solicitării, prezentând și motivele întârzierii.

Precizăm totodată faptul că exercitarea drepturilor de către persoana vizată este gratuită pentru o singură solicitare în cursul unui an. Dacă solicitați copii suplimentare ale datelor dvs. personale, atunci vă vom putea percepe o taxă rezonabilă, care se bazează pe costurile administrative.

Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, puteți face o plângere către ANSPDCP. Mai multe informații despre procedura aferentă plângerilor adresate poți găsi pe website-ul ANSPDCP accesând următorul link: http://dataprotection.ro/?page=procedura_de_solutionare_a_plangerilor

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor DK Expo, dvs. sunteți informat și / sau vă exprimați în mod expres consimțământul (vă dați acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (conform legislației interne și a dreptului comunitar-UE). 

 

ACTUALIZAREA POLITICII

 

Prezenta Politică de Prelucrare a Datelor poate suferi modificări / actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului www.ieas.ro prezentele prevederi pentru a fi informați în legătură cu acestea. Prin accesarea website-ului www.ieas.ro sau utilizarea serviciilor oferite de către DK Expo, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate noile prevederi.

Prezenta Politică a fost actualizată la data de 25 mai 2018.

Pentru accesarea versiunii anterioare, click aici.

 

Prezenta Politică se completează cu Politica de utilizare cookie-uri, disponibilă pe website la următoarea adresă http://www.ieas.ro/politica-de-utilizare-cookies/.