AREL alături de IEAS 2016

12
sept.

AREL alături de IEAS 2016

Asociaţia Română a Electricienilor este o organizaţie profesională, care se bazează pe conlucrarea electricienilor ce desfăşoară activităţi de proiectare, executie si mentenata în domeniul instalatiilor electrice, având ca misiune dezvoltarea activităţii în domeniul electric pe teritoriul României în condiţii de eficienţă şi rentabilitate, precum şi protejarea şi promovarea intereselor profesionale şi a activităţilor realizate de membrii săi în domeniul instalatiilor elect

Electricians Romanian Association is a professional organization that relies on cooperation of individuals engaged in the electric field, with the mission to develop electrical activity in Romania in terms of efficiency and profitability, and the protection and promotion of the professional and activities carried out by its members in the electric field.

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A ELECTRICIENILOR

Sediu social: Bucureşti, sect.4, cod postal 41346, str. Padeşu, nr. 16, bl. 15, sc.A, et.7. ap.29

Punct de lucru: Centru Incubator Afaceri (CIAF), Bucureşti, Şoseaua Olteniţei nr. 225A

CIF: 23941710, Reg. Asociaţii şi Fundaţii 22/08.05.2008,

Banca: BCR Filiala sector 4, Cont: RO13RNCB0278101353220001

Tel: 0722.622.697 / 0744.544.886, Fax: 031.81.70.639, Web: www.arel.ro, E-mail: office@arel.ro

Lăsați un comentariu